Powrót do normalnego trybu pracy Kancelarii.

Informujemy, że od dnia 16.05.2022r. Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie powraca do pracy w trybie normalnym
(interesanci są ponownie przyjmowani w standardowym trybie).