Wzory wniosków

Wnioski egzekucyjne są w formacie PDF lub ODT – gotowe do pobrania poniżej ze strony i wydrukowania we własnym zakresie.
Komornik w miarę Państwa możliwości prosi o dokładne wypełnianie wniosków oraz podanie jak największej ilości danych w szczególności:

  • osoba fizyczna (dłużnik): numer Pesel, NIP,  numer dowodu osobistego
  • osoba prawna (dłużnika): numer NIP, numer Regon, numer KRS

Wskazując egzekucję z nieruchomości proszę wskazać:

  • czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem,
  • nr KW (księgi wieczystej nieruchomości) oraz dokładne położenie nieruchomości (adres)

Wskazując egzekucję z wierzytelności lub rachunków bankowych proszę wskazać:

  • trzeciodłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu,
  • nazwa banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika

Wskazane informacje w znaczny sposób przyspieszają czynności egzekucyjne.

Wzory wniosków do pobrania

Oświadczenie o wyborze komornika PDF ODT
Wniosek dotyczący roszczeń alimentacyjnych PDF ODT
Wniosek egzekucyjny PDF ODT
Wniosek o eksmisję PDF ODT
Wniosek o sporz. protokołu stanu faktycznego PDF ODT
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza PDF ODT
Wniosek o wydanie ruchomości PDF ODT
Wniosek o zabezpieczenie PDF ODT
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika PDF ODT
Formularz skargi PDF