Komunikat COVID-19

Warszawa, dn. 30-10-2020 roku
W związku z prewencją dotyczącą epidemii COVID-19
(koronawirus) zalecaną przez Prezesa Rady Ministrów Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Piotr Szewc, Kancelaria
Komornicza nr XVII w Warszawie informuje, iż od dnia 02.11.2020 do odwołania Continue reading

Continue reading...

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie w którego okręgu nieruchomość jest położona.
Egzekucja tego typu wszczynana jest na wniosek wierzyciela. Po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch Continue reading

Continue reading...